Mogens Marcus Mentz
Bogudgivelse, bogsalg, foredrag

Højmose Vænge 27, st. th.
2970 Hørsholm

Telefon: +45 45 57 21 60
mogens@m-mentz.dkArtikler om forhold i verdenssamfundet

På denne hjemmeside bringes en række artikler, hvor forskellige forhold i verdenssamfundet - sammenslutninger, organisationer, lande og hændelser - belyses bl.a. ud fra åndelige grundholdninger og principper. Artiklerne kan af nogle opfattes som kritiske, idet der stilles spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af tilstande, handlinger og holdninger, således som disse synes at være i dag. Artiklerne indeholder forslag til mere konstruktive løsninger end dem, som vi hidtil har set anvendt. Disse mere konstruktive løsninger kan bidrage til at gøre verden mere fredelig og kan fremme fredelig sameksistens mellem nationer, kulturer, mennesker og befolkningsgrupper af forskellig etnisk oprindelse og forskellig religiøs opfattelse. Valg af andre løsningsmoduler end de hidtil anvendte vil være mere i overensstemmelse med de love, som er gældende for universet, og som nødvendigvis også skal implementeres på planeten Jorden, som efter sådan implementering vil kunne indgå på et højere niveau i det universelle fællesskab.
 
Opdateret d. 16.9.2013